Το κόστος της χειροπρακτικής αγωγής

Οι σχετικές τεχνικο-οικονομικές μελέτες κατατάσσουν τη Χειροπρακτική αγωγή στις πιο οικονομικά συμφέρουσες αγωγές, μια και συχνά αποδεικνύεται ότι έχει τα πιο σύντομα και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η χρέωση συνήθως γίνεται ανά συνεδρία.

 

Επιστροφή