Η Πραγματική Υγεία

Σύμφωνα με το Ιατρικό λεξικό του Dorland, η υγεία ορίζεται σαν μία κατάσταση που χαρακτηρίζεται από βέλτιστη φυσική, πνευματική και κοινωνική ευεξία και όχι απλώς από την απουσία της ασθένειας. Επειδή απλά δεν νοιώθετε άρρωστοι δεν σημαίνει απαραίτητα πως είστε απόλυτα πραγματικά υγιείς. 
Οι  επιστήμονες της Χειροπρακτικής συνειδητοποιούν πως η υγεία και η πορεία της δεν καθορίζεται μόνο από το πώς νοιώθει κάποιος αλλά και με το πώς λειτουργεί. Πολλές γνωστές ασθένειες και παθήσεις είναι απλά σημάδια και ειδοποιήσεις πως το σώμα δεν λειτουργεί σωστά.
Η βέλτιστη φυσική, πνευματική, και κοινωνική ευεξία δηλώνει πως πρέπει να υπάρχει μία ισορροπία στο σώμα. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί πάντα μόνο με τη σωστή διατροφή, την άσκηση, την απαραίτητη ξεκούραση και έχοντας καλή πνευματική διάθεση, χρειάζεται και ένα σωστά ρυθμισμένο και λειτουργικό νευρικό σύστημα. Η επιστήμη της Χειροπρακτικής προσπαθεί να προάγει την υγεία μέσω συγκεκριμένων σπονδυλικών ανατάξεων, με σκοπό να απεγκλωβιστούν τα νεύρα και να μην ασκείται πίεση πάνω σε αυτά. Με αυτόν τον τρόπο διανέμονται οι εγκεφαλικές εντολές καλύτερα και ευκολότερα στους ιστούς, γεγονός που επηρεάζει τη συνολική υγεία.
Ανακαλύψτε πως μέσω της  Χειροπρακτικής μπορείτε να βελτιώσετε την υγεία σας και τη ζωή σας.

 

← Επιστροφή